102220032
2023-06-10T02:11:21Z
Dạ cho em hỏi là nếu em nộp chứng chỉ toeic theo quy định và chỉ quy đổi điểm học phần Anh Văn A2.2 thôi được hay ạ, vì em đã hoàn thành học phần Anh Văn A2.1
Phòng Đào tạo
2023-06-12T06:27:20Z
Originally Posted by: 102220032 

Dạ cho em hỏi là nếu em nộp chứng chỉ toeic theo quy định và chỉ quy đổi điểm học phần Anh Văn A2.2 thôi được hay ạ, vì em đã hoàn thành học phần Anh Văn A2.1Chào em!
Được em nhé.