111190017
2023-06-10T05:47:54Z
Kính gửi: Phòng Đào Tạo
Em tên: Hà Lê Điền Hưng
Lớp: 19THXD
MSSV: 111190017
Lý do em viết đơn này là xin phép được được bổ sung vào lớp thực tập. Có mã lớp 1111243.2220.19.77 Thực tập tốt nghiệp - mã học phần 1111243. Hiện tại e đã hoàn thành điều kiện tiên quyết của học phần Thực tập tốt nghiệp.
Em có lên khoa và nhận được tư vấn xuống phòng đào tạo để bổ sung, nhưng phòng đào tạo không giải quyết. Mong nhận được sự giúp đỡ từ trang fr.dut. Để em kịp tiến độ học tập trong thời gian tới. tuần 47 đến tuần 52.
Em xin chân thành cảm ơn thầy/ cô giúp đỡ ạ.