105190016
2023-06-20T10:53:28Z
Kính gửi Phòng đào tạo.
Em tên là Lê Quang Huy
Sinh viên lớp 19DCLC1
MSSV: 105190016

Em muốn hỏi về vấn đề điểm học phần môn Phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp
Thầy cô cho em hỏi là tháng 5/2023 vừa qua em có thi bổ sung học phần Phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp nhưng hiện trên hệ thống sinh viên vẫn chưa được cập nhật điểm ( điểm trên hệ thống vẫn là điểm F).
Mong quý thầy cô kiểm tra và cập nhật giúp em.
Em xin cảm ơn !