107180194
2023-07-13T02:13:55Z
Sắp ts 29/7, em thi tiếng anh, mà trường bảo xét cntn nộp hạn cuối 28/7, vậy em có thể bổ sung bằng tiếng anh sau đc ko ạ
107180194
2023-07-18T08:01:29Z
Phòng Đào tạo
2023-08-04T08:29:00Z
Originally Posted by: 107180194 

Sắp ts 29/7, em thi tiếng anh, mà trường bảo xét cntn nộp hạn cuối 28/7, vậy em có thể bổ sung bằng tiếng anh sau đc ko ạChào em!
Em nộp đơn khi nào có kết quả tiếng anh thì xét nhé.
Phòng Đào tạo
2023-08-04T08:29:15Z
Originally Posted by: 107180194 

Phản hồi giúp em với ạChào em!
Em nộp đơn khi nào có kết quả tiếng anh thì xét nhé