117210036
2023-07-19T06:37:07Z
Em đăng nhập trên dk3.dut.udn trường vẫn báo là em còn ập đơn đề nghị Trường giải quyết thôi học nên bạn không thể đăng nhập website được nữa. Em đã rút lại đơn xin thôi học rồi ạ
Phòng Đào tạo
2023-07-19T07:35:04Z
Originally Posted by: 117210036 

Em đăng nhập trên dk3.dut.udn trường vẫn báo là em còn ập đơn đề nghị Trường giải quyết thôi học nên bạn không thể đăng nhập website được nữa. Em đã rút lại đơn xin thôi học rồi ạChào em!
Trường sẽ kiểm tra, em yên tâm.