101210252
2022-07-13T14:23:53Z
Vì lý do cá nhân nên em đã nhấn đơn xin thôi học trên hệ thống trang sv.dut
Nay em muốn tiếp tục học tiếp
Nên em muốn nhà trường giúp em hủy ạ
Tên Nguyễn Tuấn Anh
Mssv 101210252
Em xin cảm ơn
Phòng Đào tạo
2022-07-14T08:04:26Z
Originally Posted by: 101210252 

Vì lý do cá nhân nên em đã nhấn đơn xin thôi học trên hệ thống trang sv.dut
Nay em muốn tiếp tục học tiếp
Nên em muốn nhà trường giúp em hủy ạ
Tên Nguyễn Tuấn Anh
Mssv 101210252
Em xin cảm ơnChào em!
Em đã nộp đơn thôi học về phòng đào tạo chưa?
101210252
2022-07-14T08:51:57Z
Dạ chưa ạ
Mới nhập trên hệ thống web thôi ạ
Phòng Đào tạo
2022-07-15T08:20:17Z
Originally Posted by: 101210252 

Dạ chưa ạ
Mới nhập trên hệ thống web thôi ạChào em!
Hiện tại Cô kiểm tra lại không thấy thông tin thôi học, em kiểm tra lại nhé.