106210165
2023-07-27T00:44:11Z
Kính gửi thầy cô Phòng đào tạo,
Em tên là Lưu Thành Phát, mã sinh viên 106210165, lớp 21DTCLC3 thuộc khoa Điện tử Viễn Thông.
Em xin được mở thêm slot hoặc thêm lớp học phần Lý thuyết mạch 1 ( mã học phần 1063303 ) ,với lý do là đợt trước đăng ký em bị huỷ học phần do đăng ký thiếu môn thí nghiệm song hành.
Em xin phép được thêm vào lớp hợp phần Tín Hiệu và Hệ Thống ( mã học phần 1063340 ) ( em mong phòng tạo có thể thêm em vào lớp này khi đã được thêm vào lớp Lý Thuyết Mạch 1 bởi vì Kì tới sau khi học môn Tín Hiệu và Hệ Thống em mới có thể học các môn khác ạ ).
Nếu không em sẽ trễ 1 năm so với các bạn ạ .
Em mong phòng đào tạo có thể đăng kí cho em học để kịp tiến độ ạ .
Em trân thành xin cảm ơn Phòng đào tạo.