106210128
2023-07-27T01:19:50Z
Dạ thưa thầy cô em đã đăng kí đầy đủ hết học phần vào ngày 25/7 như hình, nhưng khi hôm qua em vào lại thì em chỉ đăng kí lại được tất cả các môn trừ môn PBL2. Vì học phần này đã full lớp, mong phòng đào tạo hỗ trợ em được học lớp PBL2: Thiết kế mạch điện tử thầy Huỳnh Thanh Tùng như nguyện vọng em đã đăng kí ban đầu ạ