103210019
2023-08-08T12:11:09Z
Kính thưa phòng đào tạo.
Cho em hỏi về việc trường mình có cho chuyển ngành học từ ngành này sang ngành khác không ạ?
Phòng Đào tạo
2023-08-10T02:14:51Z
Originally Posted by: 103210019 

Kính thưa phòng đào tạo.
Cho em hỏi về việc trường mình có cho chuyển ngành học từ ngành này sang ngành khác không ạ?Chào em!
Không được em nhé.