101200450
2023-09-19T14:23:17Z
Kính gửi: Thầy ( Cô ) Phòng Đào Tạo Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng
Em tên là: Lê Văn Luận
Lớp: 20CKHK
MSSV: 101200450
Khoa: Cơ khí
Ở kì 1 năm 2020 em có hoãn thi môn Đồ họa kỹ thuật, mã học phần 1032750.2010.20.03 và em đã thi bổ sung vào kì 2, mã ca thi 103275020202017B. Nhưng đến nay điểm thi của em vẫn chưa được cập nhật trên hệ thống.
Em mong Thầy (cô) có thể xem xét và sớm cập điểm giúp em.
Em xin chân thành cảm ơn thầy ̣̣(cô).
Trân trọng,
Lê Văn Luận
Phòng Đào tạo
2023-09-20T06:20:29Z
Originally Posted by: 101200450 

Kính gửi: Thầy ( Cô ) Phòng Đào Tạo Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng
Em tên là: Lê Văn Luận
Lớp: 20CKHK
MSSV: 101200450
Khoa: Cơ khí
Ở kì 1 năm 2020 em có hoãn thi môn Đồ họa kỹ thuật, mã học phần 1032750.2010.20.03 và em đã thi bổ sung vào kì 2, mã ca thi 103275020202017B. Nhưng đến nay điểm thi của em vẫn chưa được cập nhật trên hệ thống.
Em mong Thầy (cô) có thể xem xét và sớm cập điểm giúp em.
Em xin chân thành cảm ơn thầy ̣̣(cô).
Trân trọng,
Lê Văn LuậnChào em!
Em thi HK 2 /2020 -2021 mà giờ em mới phản hồi, em ghi lại phòng thi, ngày thi ca thi để kiểm tra em nhé.
101200450
2023-09-20T14:05:21Z
Dạ em đã nhiều lần gửi email đến phòng đào tạo và phòng KT&ĐBCLGD có đính kèm cả minh chứng rồi nhưng chưa được phản hồi và giải quyết ạ.
Môn: Đồ họa kỹ thuật
Mã ca thi: 103275020202017B
Ngày thi: 17/08/2021
Ca thi : 2C2
Thi online trên MS Teams
Trân trọng.
Phòng Đào tạo
2023-09-21T02:08:04Z
Originally Posted by: 101200450 

Dạ em đã nhiều lần gửi email đến phòng đào tạo và phòng KT&ĐBCLGD có đính kèm cả minh chứng rồi nhưng chưa được phản hồi và giải quyết ạ.
Môn: Đồ họa kỹ thuật
Mã ca thi: 103275020202017B
Ngày thi: 17/08/2021
Ca thi : 2C2
Thi online trên MS Teams
Trân trọng.

Chào em!
Phòng Khảo thí đã kiểm tra, em liên hệ Thầy Khai theo SĐt: 0905168760 gấp em nhé.

101200450
2023-10-18T04:30:43Z
Dạ em đã làm đơn xin cập nhật điểm nộp đã hơn 20 ngày rồi nhưng đến giờ điểm trên hệ thống vẫn chưa được cập nhật được ạ. Mong thầy/cô cập nhật điểm giúp em.
Em xin cảm ơn.
Phòng Đào tạo
2023-10-18T06:21:59Z
Originally Posted by: 101200450 

Dạ em đã làm đơn xin cập nhật điểm nộp đã hơn 20 ngày rồi nhưng đến giờ điểm trên hệ thống vẫn chưa được cập nhật được ạ. Mong thầy/cô cập nhật điểm giúp em.
Em xin cảm ơn.Chào em!
Đã có điểm thi khi cập nhật WEB sinh viên sẽ thấy em nhé.