118190024
2023-11-07T02:02:21Z
Kính gửi Thầy/Cô Phòng đào tạo
Em tên là Nguyễn Văn Nhật 19KXCLC1
MSSV: 118190024
Nay em viết đơn này vì lí do em đăng ký chuẩn đầu ra tiếng anh đợt 26/11/2023 nhưng hệ thống lại không hiện lên, nay em muốn đăng ký thì lại hết thời gian đăng ký, chỉ còn thời gian đóng tiền thi
Em không biết là khi em chuyển tiền vào tài khoản 350000đ thì có được thi không ạ, hay bắt buộc phải đang ký trên hệ thống mới được ạ
Kính mong quý thầy cô xem xét giúp em về vấn đề này
Em xin chân thành cảm ơn !
Phòng Đào tạo
2023-11-07T06:58:09Z
Originally Posted by: 118190024 

Kính gửi Thầy/Cô Phòng đào tạo
Em tên là Nguyễn Văn Nhật 19KXCLC1
MSSV: 118190024
Nay em viết đơn này vì lí do em đăng ký chuẩn đầu ra tiếng anh đợt 26/11/2023 nhưng hệ thống lại không hiện lên, nay em muốn đăng ký thì lại hết thời gian đăng ký, chỉ còn thời gian đóng tiền thi
Em không biết là khi em chuyển tiền vào tài khoản 350000đ thì có được thi không ạ, hay bắt buộc phải đang ký trên hệ thống mới được ạ
Kính mong quý thầy cô xem xét giúp em về vấn đề này
Em xin chân thành cảm ơn ![/quotue

Chào em!
Em phản hồi mục Khảo thí & Đảm bảo chất lượng em nhé.