105170429
2023-11-18T02:26:04Z
Em chào thầy cô,
Em tên là Nguyễn Xuân Bình lớp 17TDHCLC2 mssv 105170429. Em đã đăng kí thi tiếng anh đầu ra 26/11/2023 và chuyển lệ phí thi vào tài khoản sinh viên Đông Á nhưng do không để ý nên bên ngân hàng trừ phí dịch vụ ngân hàng nên không đủ lệ phí là 350.000. Khi kiểm tra danh sách thi không có tên nên em đến ngân hàng kiểm tra mới biết được. Em đã bổ sung thêm tiền để đủ lệ phí thi và xin thầy cô và nhà trường có thể trừ lệ phí thi và bổ sung em vào danh sách thi đợt này. Em cảm ơn
2023-11-19T01:57:04Z
Chào em
Việc đăng kí và nộp lệ phí thi điều thực hiện qua ngân hàng do vậy không thể bổ sung được nữa,
Em đăng kí cho đợt tháng 12/2023 nghe. Thầy đã mở mạng rồi