104180051
2023-11-21T11:19:56Z
Kính gửi phòng công tác sinh viên
Em tên là: Nguyễn Hoàng Anh
Lớp: 18N2
MSSV: 104180051
Em có đăng kí thi VSTEP ngày 26/11, nhưng em chưa thấy thông báo về lịch thi và thời gian thi. Cho em hỏi em phải coi thông báo mô ạ. Em cảm ơn ạ