105210084
2023-12-06T03:31:20Z
Kính thưa Thầy/Cô Phòng Đào Tạo
Em là Phùng Hữu Gia Hưng
MSSV:105210084
Lớp: 21TDHCLC1
Dạ em làm đơn này vì mong muốn có Thầy/Cô có thể tăng thêm một slot cho lớp Thiết kế cung cấp điện xí nghiệp trong công nghiệp. Mã lớp là 1052943.2320.21.33 ạ. Mong các Quý Thầy/Cô xem xét ạ. Em xin chân thành cảm ơn ạ.
Phòng Đào tạo
2023-12-06T03:32:39Z
Originally Posted by: 105210084 

Kính thưa Thầy/Cô Phòng Đào Tạo
Em là Phùng Hữu Gia Hưng
MSSV:105210084
Lớp: 21TDHCLC1
Dạ em làm đơn này vì mong muốn có Thầy/Cô có thể tăng thêm một slot cho lớp Thiết kế cung cấp điện xí nghiệp trong công nghiệp. Mã lớp là 1052943.2320.21.33 ạ. Mong các Quý Thầy/Cô xem xét ạ. Em xin chân thành cảm ơn ạ.


đã tăng slot em vào dk nhé