101210317
2023-12-20T13:32:47Z
Ad cho em hỏi, em chuyển tiền nộp bhyt 2024 vào tk của trường nhưng quên để tin nhắn theo cú pháp tên + mssv + BHYT24 mà chỉ để tên thì giờ phải xử lí như thế nào ạ