105200524
2024-01-19T01:51:35Z
Kính gửi thầy/cô phòng đào tạo Trường Đại học Bách khoa-ĐH Đà Nẵng.
Em có một thắc mắc là em mới nhận được thông tin về học bổng của EVN gần đây và trong hồ sơ học bổng có yêu cầu nộp bảng điểm học tập và rèn luyện của năm học 2022-2023, em có đề nghị trường cấp cho em 2 giấy xác nhận bảng điểm học tập và rèn luyện nhưng đến ngày 21/1 mới được nhận giấy nhưng hạn cuối nộp hồ sơ học bổng là ngày 20/1. Em xin hỏi là em có thể nộp bổ sung sau được không ạ. Rất mong thầy/cô có thể giải đáp thắc mắc giúp em ạ. Em xin cảm ơn.
Phòng Đào tạo
2024-01-19T01:59:26Z
Originally Posted by: 105200524 

Kính gửi thầy/cô phòng đào tạo Trường Đại học Bách khoa-ĐH Đà Nẵng.
Em có một thắc mắc là em mới nhận được thông tin về học bổng của EVN gần đây và trong hồ sơ học bổng có yêu cầu nộp bảng điểm học tập và rèn luyện của năm học 2022-2023, em có đề nghị trường cấp cho em 2 giấy xác nhận bảng điểm học tập và rèn luyện nhưng đến ngày 21/1 mới được nhận giấy nhưng hạn cuối nộp hồ sơ học bổng là ngày 20/1. Em xin hỏi là em có thể nộp bổ sung sau được không ạ. Rất mong thầy/cô có thể giải đáp thắc mắc giúp em ạ. Em xin cảm ơn.chào em!
Liên quan đến học bổng em phản hồi mục Công tác sinh viên em nhé.