111180077
2024-01-31T10:54:43Z
Dạ e chào quý thầy cô
E là Trần Đại Lợi , mã SV:111180077, hiện đang học lớp 18X2 . Vừa rồi e có đăng ký phúc khảo môn vật lý 1 ở trên hệ thống nhưng hôm nay e vào xem danh sách đã đăng ký phúc khảo thì lại k có tên e, quý mong thầy cô xem lại giúp e và cập nhật lại tên e trong danh sách
2024-02-01T06:28:21Z
Chào em
Hiện nay GV đã chốt DS rồi em, nên ko thể phúc khảo được nữa
111180077
2024-02-01T11:16:51Z
Originally Posted by: Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục 

Chào em
Hiện nay GV đã chốt DS rồi em, nên ko thể phúc khảo được nữa


Dạ thưa cô e đã làm theo thông báo của nhà trường vào ngày 23 e đã đăng ký phúc khảo, đến ngày 29 nhà trường cũng đã xác nhận trên hệ thống, nhưng nay vẫn k có tên của e trong danh sách, mong cô xem xét trường hợp của e vì e đã làm theo đúng thông báo của nhà trường đề ra. E cảm ơn quý thầy cô
111180077
2024-02-01T11:35:19Z
Dạ thưa cô e đã làm theo thông báo của nhà trường vào ngày 23 e đã đăng ký phúc khảo, đến ngày 29 nhà trường cũng đã xác nhận trên hệ thống, nhưng nay vẫn k có tên của e trong danh sách, mong cô xem xét trường hợp của e vì e đã làm theo đúng thông báo của nhà trường đề ra. E cảm ơn quý thầy cô