121230008
2024-02-26T06:51:41Z
Dạ em kính chào thầy cô. Cho em hỏi khi làm đơn thôi học vì lý do cá nhân thì có cần đề nghị trường không ạ hay là chỉ cần làm đơn quyết định thôi học để nộp thôi ạ
Phòng Đào tạo
2024-02-26T06:57:21Z
Originally Posted by: 121230008 

Dạ em kính chào thầy cô. Cho em hỏi khi làm đơn thôi học vì lý do cá nhân thì có cần đề nghị trường không ạ hay là chỉ cần làm đơn quyết định thôi học để nộp thôi ạChào em!
Em vào tài khoản cá nhân lập đơn xin thôi học kèm photo thẻ sinh viên đến bàn số 6 nộp vào buổi sáng các ngày trong tuần.