107230366
2024-03-10T18:30:46Z
Chào thầy cô ạ!
Em là sv k2023 và đã nộp đơn xin ngưng học vào ngày 25 tháng 2, nhưng bây giờ e vào trang sv vẫn chưa thấy có quyết định cho ngừng học.
Mong thầy cô xem xét giúp em với ạ
Em xin cảm ơn!
Phòng Đào tạo
2024-03-12T03:00:01Z
Originally Posted by: 107230366 

Chào thầy cô ạ!
Em là sv k2023 và đã nộp đơn xin ngưng học vào ngày 25 tháng 2, nhưng bây giờ e vào trang sv vẫn chưa thấy có quyết định cho ngừng học.
Mong thầy cô xem xét giúp em với ạ
Em xin cảm ơn!Chào em!
Đơn đã được duyệt, dang chờ đóng dấu quyết định em nhé.