105200406
2024-03-13T14:34:33Z
Hình ảnh thiếu học phần thực hành do dịch
Thưa thầy cô
em tên là: Lê Huy Hoàng
mssv: 105200406
Lớp SH: 20TDHCLC2
Em xin hỏi là vào thời điểm kì 1 năm 2021-2022 lúc đó vì dịch bệnh nên lớp thực hành của em bị hủy nên hiện giờ em đang thiếu 2 học phần đó là TN Vật lý (Cơ-Nhiệt) mã HP 3050660 và học phần TH cơ sở lý thuyết mạch điện mã HP 1052670 em phải làm sao ạ, hiện tại em đăng kí 2 học phần đó không được vì thiếu học phần song song ạ. Xin trường có thể cho em hướng giải quyết để em có thể có đủ học phần ra trường ạ. Em xin cảm ơn thầy cô.
Phòng Đào tạo
2024-03-25T07:31:19Z
Originally Posted by: 105200406 

Hình ảnh thiếu học phần thực hành do dịch
Thưa thầy cô
em tên là: Lê Huy Hoàng
mssv: 105200406
Lớp SH: 20TDHCLC2
Em xin hỏi là vào thời điểm kì 1 năm 2021-2022 lúc đó vì dịch bệnh nên lớp thực hành của em bị hủy nên hiện giờ em đang thiếu 2 học phần đó là TN Vật lý (Cơ-Nhiệt) mã HP 3050660 và học phần TH cơ sở lý thuyết mạch điện mã HP 1052670 em phải làm sao ạ, hiện tại em đăng kí 2 học phần đó không được vì thiếu học phần song song ạ. Xin trường có thể cho em hướng giải quyết để em có thể có đủ học phần ra trường ạ. Em xin cảm ơn thầy cô.Chào em!
Em làm đơn đăng ký học nộp bàn số 5 trong đợt đăng ký học kỳ đến, nếu không được thì phản hồi trên fr trong thời gian hỗ trwoj đăng ký học nhé, nay đã quá muộn.