102180091
2024-03-15T16:23:55Z
Kính gửi Khoa Công nghệ thông tin và Phòng đào tạo trường Đại học Bách Khoa- ĐHĐN
Em tên là : Võ Trần Sơn phong
Lớp : 18T2
Chuyên ngành : Công Nghệ Thông Tin -An Toàn Thông Tin
MSSV : 102180091


Em mong muốn được đăng kí học phần sau :
Đồ án Cơ sở ngành mạng ( 10214232320yy91 )
Giảng viên: Nguyễn Thế Xuân Ly TKB : Thứ 3: 11-13,XP

Hiện giờ em không đăng nhập dk4 được để đăng kí. Mong thầy, cô có thể giúp em đăng ký đề hoàn thành chương trình

Em xin cảm ơn.
Phòng Đào tạo
2024-03-18T06:50:55Z
Originally Posted by: 102180091 

Kính gửi Khoa Công nghệ thông tin và Phòng đào tạo trường Đại học Bách Khoa- ĐHĐN
Em tên là : Võ Trần Sơn phong
Lớp : 18T2
Chuyên ngành : Công Nghệ Thông Tin -An Toàn Thông Tin
MSSV : 102180091


Em mong muốn được đăng kí học phần sau :
Đồ án Cơ sở ngành mạng ( 10214232320yy91 )
Giảng viên: Nguyễn Thế Xuân Ly TKB : Thứ 3: 11-13,XP

Hiện giờ em không đăng nhập dk4 được để đăng kí. Mong thầy, cô có thể giúp em đăng ký đề hoàn thành chương trình

Em xin cảm ơn.Chào em!
Đã hết thời gian hỗ trợ đăng ký học em nhé.