123210048
2024-03-18T18:06:10Z
Kính gửi Khoa Công nghệ thông tin và Phòng đào tạo trường Đại học Bách Khoa- ĐHĐN
Em tên là : Trần Đình Nam
Lớp : 17T3
Chuyên ngành : Công Nghệ Thông Tin
MSSV : 102170172

Em mong muốn được đăng kí học phần sau :
Đồ án Cơ sở ngành mạng ( 10214232320yy91 )
Giảng viên: Nguyễn Thế Xuân Ly TKB : Thứ 3: 11-13,XP

Em Đã làm đơn để đăng ký tham gia học phần trên, trường đã duyệt nhưng không thể tham gia đăng ký trên trang dk4.dut.udn.vn. Thầy cô có thể cho em được ghép vào lớp này sớm được không ạ, Năm sau là năm cuối e có thể tham gia học, mong thầy cô giúp đỡ ạ.

Em xin cảm ơn.
123210048
2024-03-18T18:07:22Z
Em rất kính mong thầy cô giúp đỡ ạ. Em cảm ơn
Phòng Đào tạo
2024-03-19T09:42:28Z
Originally Posted by: 123210048 

Kính gửi Khoa Công nghệ thông tin và Phòng đào tạo trường Đại học Bách Khoa- ĐHĐN
Em tên là : Trần Đình Nam
Lớp : 17T3
Chuyên ngành : Công Nghệ Thông Tin
MSSV : 102170172

Em mong muốn được đăng kí học phần sau :
Đồ án Cơ sở ngành mạng ( 10214232320yy91 )
Giảng viên: Nguyễn Thế Xuân Ly TKB : Thứ 3: 11-13,XP

Em Đã làm đơn để đăng ký tham gia học phần trên, trường đã duyệt nhưng không thể tham gia đăng ký trên trang dk4.dut.udn.vn. Thầy cô có thể cho em được ghép vào lớp này sớm được không ạ, Năm sau là năm cuối e có thể tham gia học, mong thầy cô giúp đỡ ạ.

Em xin cảm ơn.Chào em!
Đã hết thời gian hỗ trợ đăng ký học, trường hợp em khóa 17 em liên hệ sđt: 0236.3842145 em nhé.
Phòng Đào tạo
2024-03-19T09:42:48Z
Originally Posted by: 123210048 

Kính gửi Khoa Công nghệ thông tin và Phòng đào tạo trường Đại học Bách Khoa- ĐHĐN
Em tên là : Trần Đình Nam
Lớp : 17T3
Chuyên ngành : Công Nghệ Thông Tin
MSSV : 102170172

Em mong muốn được đăng kí học phần sau :
Đồ án Cơ sở ngành mạng ( 10214232320yy91 )
Giảng viên: Nguyễn Thế Xuân Ly TKB : Thứ 3: 11-13,XP

Em Đã làm đơn để đăng ký tham gia học phần trên, trường đã duyệt nhưng không thể tham gia đăng ký trên trang dk4.dut.udn.vn. Thầy cô có thể cho em được ghép vào lớp này sớm được không ạ, Năm sau là năm cuối e có thể tham gia học, mong thầy cô giúp đỡ ạ.

Em xin cảm ơn.Chào em!
Đã hết thời gian hỗ trợ đăng ký học, trường hợp em khóa 17 em liên hệ sđt: 0236.3842145 em nhé.