102220114
2024-03-17T02:31:43Z
chào thầy cô!
Em tên: nguyễn Văn Lý
Lớp: 22T_DT2
Hồi học kỳ 1 năm 2023-2024 em đang trong quá trình đình chỉ 6 tháng(1 Lần) mà bây giờ trong trang sv dự kiến buộc thôi học lý do "tự ý nghĩ học". Mong thầy cô xem lại gúp em và xoá tên em trong danh sách ạ.
Em cảm ơn!
Phòng Đào tạo
2024-03-19T01:41:52Z
đã xoá tên em khỏi danh sách thôi học rồi nhé