110230145
2024-04-01T13:17:14Z
Em là sinh viên khoá K23, cho e hỏi là vì một số lí do nên e muốn thôi học tại trường ngay lúc này thì có được không ạ. Em xin cảm ơn
Phòng Đào tạo
2024-04-02T02:44:38Z
Originally Posted by: 110230145 

Em là sinh viên khoá K23, cho e hỏi là vì một số lí do nên e muốn thôi học tại trường ngay lúc này thì có được không ạ. Em xin cảm ơnChào em!
Em vào tài khoản cá nhân lập đơn xin thôi học, photo thẻ sinh viên đến bàn số 6 nộp vào các buổi sáng ngày làm việc trong tuần em nhé.
110230145
2024-04-02T15:24:26Z
Vậy số tiền kì 2 đã đăng kí học nhưng e chưa nộp thì có cần hoàn thành không ạ
Phòng Đào tạo
2024-04-03T06:16:50Z
Originally Posted by: 110230145 

Vậy số tiền kì 2 đã đăng kí học nhưng e chưa nộp thì có cần hoàn thành không ạChào em!
Khi em lập đơn xin thôi học sẽ đến phòng Kế hoạch tài chính xác nhận học phí, không học thì không hoàn thành em nhé.