105190336
2022-04-08T01:59:35Z
em đã làm đơn đề nghị xét thôi học và đã gửi cho phòng cộng tác sinh viên và hiện em muốn xin hướng dẫn thủ tục thôi học ạ.
Phòng Đào tạo
2022-04-08T03:54:17Z
Originally Posted by: 105190336 

em đã làm đơn đề nghị xét thôi học và đã gửi cho phòng cộng tác sinh viên và hiện em muốn xin hướng dẫn thủ tục thôi học ạ.Chào em, em in đơn đề nghị thôi học, CMND (bản sao) gửi trực tiếp tại bàn số 6, Khu HC1C nhé.