102230247
2024-04-04T02:35:56Z
Em xin kính chào thầy cô
Trường có thông báo nộp học phí đợt 2 là 35% số tiền cần nộp
Cho em xin hỏi là thay vì em nộp theo qd trên thì em nộp hết số tiền cần nộp còn lại được không ạ(nghĩa là đợt 1 em nộp 40% thì đợt 2 em muốn nộp số tiền còn lại là 60%)
Em xin cảm ơn
2024-04-04T03:26:40Z
Originally Posted by: 102230247 

Em xin kính chào thầy cô
Trường có thông báo nộp học phí đợt 2 là 35% số tiền cần nộp
Cho em xin hỏi là thay vì em nộp theo qd trên thì em nộp hết số tiền cần nộp còn lại được không ạ(nghĩa là đợt 1 em nộp 40% thì đợt 2 em muốn nộp số tiền còn lại là 60%)
Em xin cảm ơnChào em
Em có thể nộp 100% dc nhé, do nhiều bạn chưa đủ tài chính nộp 100% nên nhà trường chia ra thôi em