101170094
2020-12-01T09:01:23Z
Kính thưa quý thầy cô giáo
Em tên là Đậu Thế Đức thuộc lớp 17C1B
Em viết đơn này xin được mở thêm số lượng nhóm học phần "Công nghệ chế tạo phôi 2" nhóm học phần 18.01 do em thuộc khóa 17 bị chậm nên đki toàn trường mới đăng kí được ạ
Để được đăng kí ra trường đúng hạn em mong được nhà trường giúp đỡ ạ
Em xin chân thành cảm ơn!!!
101170096
2020-12-01T09:05:23Z
Originally Posted by: 101170094 

Kính thưa quý thầy cô giáo
Em tên là Đậu Thế Đức thuộc lớp 17C1B
Em viết đơn này xin được mở thêm số lượng nhóm học phần "Công nghệ chế tạo phôi 2" nhóm 18.01 do em thuộc khóa 17 bị chậm nên đki toàn trường mới đăng kí được ạ
Để được đăng kí ra trường đúng hạn em mong được nhà trường giúp đỡ ạ
Em xin chân thành cảm ơn!!!