103190200
2020-07-18T13:53:37Z
Kính gửi thầy cô giáo ,phòng công tác sinh viên .Theo thông báo này (https://drive.google.com/file/d/1qQUtNArKAfyX-5X9-PhPzV5v0Lg_rM5W/view ) thì sau khi hủy các học phần em không phải làm đơn bảo lưu học kì 2 năm học 2019-2020. vậy em muốn trở lại học ở học kì 1 năm học 2020-2021 thì có cần làm thủ tục hay hồ sơ gì không ạ.
2020-07-21T06:56:00Z
Chào em, em muốn trở lại học thì đăng ký học, không cần làm thủ tục gì cả, thân mến.