102170165
2020-12-24T09:13:13Z
Em chào thầy cô ạ.
Em tên Võ Tá Kiên, sinh viên lớp 17T3, MSSV 102170165.
Em cần đăng ký học môn GDTC2(tuần 26-43) với Khóa 20, nhưng trong học kỳ này em có đăng ký môn thực tập tốt nghiệp(từ tuần 43-48) nên xung đột lịch với TKB của khóa 20 (tuần thứ 34).
Mong thầy cô giúp em đăng ký môn này để em được học kịp với tiến độ ạ.
Em xin chân thành cảm ơn!