106170230
2020-12-24T16:27:29Z
Dạ thưa thầy(cô).
Em là Hoàng Xuân Đức - 17DTCLC
MSSV: 106170230
Em muốn bài này mong thầy (cô) có thể xem xét, tạo điều kiện cho em được đăng kí vào lớp Đại Số TT ( Mã học phần : 3190260.2020.20.68 ) do giảng viên Phan Quang Như Anh đứng lớp ạ. Vì trong chương trình đào tạo cũ của em học phần Đại Số TT là 4 tín chỉ. Nhưng bây giờ học phần này chỉ còn 3 tín chỉ nên trong đợt đăng ký vừa rồi em không thể đăng kí được.
Kính mong thầy (cô) có thể tạo điều kiện cho em có thể đăng ký cũng như có thể hoàn thành chương trình học đúng tiến độ ạ.
Em xin chân thành cảm ơn
107160256
2020-12-28T09:39:15Z
Xin chào thầy/cô!
Em tên là: Hà Thị Nhất Ly MSSV: 107160256 Lớp: 16H2CLC
Em xin được chuyển học phần 3050650- Vật Lý 3 thành học phần thay thế 1230120- Vật Lý 3 và đăng ký học ghép với lớp 1230120.2020.19.07 ạ.
Xin cảm ơn thầy/cô.