102190253
2020-07-19T06:37:33Z
Em xin hỏi về việc hoàn học phí. Kì 2 vừa rồi em đã hủy toàn bộ học phần, nhà trường vẫn thu học phí của em. Nhưng nay nhà trưởng chỉ hoàn trả 50% thôi ạ! Ad giải thích giùm em với, em cảm ơn!