102180254
2021-01-21T17:53:07Z
Kính gửi Phòng Đào tạo,
Em là Thái Thị Thu Loan, lớp trưởng lớp 18TCLC_NHAT.
Vào ngày 2/12, lớp em (thuộc nhóm học phần 18Nh16) đã thi cuối kì môn Đồ hoạ máy tính, tuy nhiên đến nay trang sinh viên của chúng em vẫn chưa hiện kết quả thi của học phần này trong khi đã quá hạn chót nộp đơn phúc khảo. Chúng em đều đã đánh giá học phần này rồi ạ.
Mã lớp học phần của lớp chúng em là 1022843.2010.18.16 ạ.
Vì vậy, em đại diện lớp kính nhờ quý Thầy/Cô xem xét giúp chúng em là có lỗi gì không ạ.
Em xin chân thành cảm ơn.
Phòng Đào tạo
2023-03-17T06:44:57Z
Originally Posted by: Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục 

Phòng đã nhận dc thông tin.
Phòng Đào tạo
2023-03-17T06:45:21Z
Originally Posted by: 102180254 

Kính gửi Phòng Đào tạo,
Em là Thái Thị Thu Loan, lớp trưởng lớp 18TCLC_NHAT.
Vào ngày 2/12, lớp em (thuộc nhóm học phần 18Nh16) đã thi cuối kì môn Đồ hoạ máy tính, tuy nhiên đến nay trang sinh viên của chúng em vẫn chưa hiện kết quả thi của học phần này trong khi đã quá hạn chót nộp đơn phúc khảo. Chúng em đều đã đánh giá học phần này rồi ạ.
Mã lớp học phần của lớp chúng em là 1022843.2010.18.16 ạ.
Vì vậy, em đại diện lớp kính nhờ quý Thầy/Cô xem xét giúp chúng em là có lỗi gì không ạ.
Em xin chân thành cảm ơn.Chào em!
Em vào kiểm tra lại giúp.