107200118
2021-01-29T01:20:58Z
Thưa thầy cô em tên là Võ Quang Nhân, lớp 20H2CLC. Em đăng kí lớp học phần GDTC2-NAM-17 và đã có tên trong danh sách lớp học phần nhưng khi đi học giáo viên điểm danh thì em không có tên trong danh sách. Kính mong thầy cô kiểm tra lại giúp em. Em xin cảm ơn.