106160032
2021-02-04T08:54:59Z
Kính gửi PĐT Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng
Em tên là Nguyễn Anh Khoa, sinh viên lớp 16DT1
MSSV 106160032
Vừa rồi em có lập Đơn xin thôi học ở trang sinh viên ( ngoài ý muốn của em ), em cũng đã có liên hệ PĐT và viết phiếu Phản hồi sinh viên để xin hủy đơn Xin thôi học
Em đã đợi hơn tháng mà vẫn chưa được PĐT giải quyết cho em
Vậy em xin kính mong PĐT hủy Đơn xin thôi học giúp em để em có thể nhận mật khẩu email mới cho học phần online.
Em xin chân thành cảm ơn PĐT và em xin hứa sẽ không tái phạm lần sau.
Admin1
2021-02-05T00:53:35Z
Originally Posted by: 106160032 

Kính gửi PĐT Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng
Em tên là Nguyễn Anh Khoa, sinh viên lớp 16DT1
MSSV 106160032
Vừa rồi em có lập Đơn xin thôi học ở trang sinh viên ( ngoài ý muốn của em ), em cũng đã có liên hệ PĐT và viết phiếu Phản hồi sinh viên để xin hủy đơn Xin thôi học
Em đã đợi hơn tháng mà vẫn chưa được PĐT giải quyết cho em
Vậy em xin kính mong PĐT hủy Đơn xin thôi học giúp em để em có thể nhận mật khẩu email mới cho học phần online.
Em xin chân thành cảm ơn PĐT và em xin hứa sẽ không tái phạm lần sau.Chào em,
1. Em sửa tiêu đề các bản tin em đã đăng. Không viết hoa toàn bộ tiêu đề;
2. Lưu ý khi thực hiện bất cứ việc gì cũng cần xem xét cẩn thận. Có những việc không bao giờ có cơ hội rút kinh nghiệm, ví dụ như: đừng có thử đến gần đường dây điện cao thế gần hơn phạm vi an toàn cho phép để xem có điện cao thế phóng qua người không.
106160032
2021-02-05T10:28:24Z
Originally Posted by: Admin1 

Originally Posted by: 106160032 

Kính gửi PĐT Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng
Em tên là Nguyễn Anh Khoa, sinh viên lớp 16DT1
MSSV 106160032
Vừa rồi em có lập Đơn xin thôi học ở trang sinh viên ( ngoài ý muốn của em ), em cũng đã có liên hệ PĐT và viết phiếu Phản hồi sinh viên để xin hủy đơn Xin thôi học
Em đã đợi hơn tháng mà vẫn chưa được PĐT giải quyết cho em
Vậy em xin kính mong PĐT hủy Đơn xin thôi học giúp em để em có thể nhận mật khẩu email mới cho học phần online.
Em xin chân thành cảm ơn PĐT và em xin hứa sẽ không tái phạm lần sau.Chào em,
1. Em sửa tiêu đề các bản tin em đã đăng. Không viết hoa toàn bộ tiêu đề;
2. Lưu ý khi thực hiện bất cứ việc gì cũng cần xem xét cẩn thận. Có những việc không bao giờ có cơ hội rút kinh nghiệm, ví dụ như: đừng có thử đến gần đường dây điện cao thế gần hơn phạm vi an toàn cho phép để xem có điện cao thế phóng qua người không.


Em đã sửa tiêu đề các bản tin em đã đăng
Em thật sự đã biết lỗi và kính mong được PĐT huỷ đơn giúp em để e được học online và ra trường ạ. Em xin chân thành cảm ơn
Admin1
2021-02-06T05:41:58Z
Originally Posted by: 106160032 

Originally Posted by: Admin1 

Originally Posted by: 106160032 

Kính gửi PĐT Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng
Em tên là Nguyễn Anh Khoa, sinh viên lớp 16DT1
MSSV 106160032
Vừa rồi em có lập Đơn xin thôi học ở trang sinh viên ( ngoài ý muốn của em ), em cũng đã có liên hệ PĐT và viết phiếu Phản hồi sinh viên để xin hủy đơn Xin thôi học
Em đã đợi hơn tháng mà vẫn chưa được PĐT giải quyết cho em
Vậy em xin kính mong PĐT hủy Đơn xin thôi học giúp em để em có thể nhận mật khẩu email mới cho học phần online.
Em xin chân thành cảm ơn PĐT và em xin hứa sẽ không tái phạm lần sau.Chào em,
1. Em sửa tiêu đề các bản tin em đã đăng. Không viết hoa toàn bộ tiêu đề;
2. Lưu ý khi thực hiện bất cứ việc gì cũng cần xem xét cẩn thận. Có những việc không bao giờ có cơ hội rút kinh nghiệm, ví dụ như: đừng có thử đến gần đường dây điện cao thế gần hơn phạm vi an toàn cho phép để xem có điện cao thế phóng qua người không.


Em đã sửa tiêu đề các bản tin em đã đăng
Em thật sự đã biết lỗi và kính mong được PĐT huỷ đơn giúp em để e được học online và ra trường ạ. Em xin chân thành cảm ơnChào em,
Admin đã hủy đơn mà em đã lập.