109190072
2021-03-02T15:14:08Z
Thường thì từ 1-3 đầu tháng nhà xe sẽ gia hạn và nhận nhu cầu gửi xe tháng. Nhưng hiện tại 1/3 thì nhà xe đã báo hết vé xe tháng, chỉ tiếp nhận gia hạn vé xe trong khi em và nhiều bạn sinh viên khác có nhu cầu gửi xe theo tháng. Mong nhà trường xem xét, chân thành cảm ơn.
2021-03-03T01:37:15Z
Chào em, Trung tâm HTSV&QHDN sẽ liên hệ và chuyển phản ánh của em đến bộ phận chức năng liên quan.