106160042
2020-07-23T03:55:20Z
Kính gửi Phòng Đào Tạo!
Em là sinh viên lớp 16DT, khoa Điện Tử Viễn Thông.
Hiện này số lượng đăng ký học môn Thực tập công nhân và môn thí nghiệm điện tử ứng dụng của thầy Lê Hồng Nam đã đầy, nên bọn e chưa thể đăng ký học được nên mong nhà trường xem xét mở thêm số lượng để khóa sau bọn em có thể đăng ký học, để có thể nhận đồ án tốt nghiệp sớm nhất ạ.
Kính mong PĐT có thể xem xét và mở thêm số lượng đăng ký giúp bọn e ạ.
E xin chân thành cảm ơn!
Admin1
2020-07-23T04:03:22Z
Originally Posted by: 106160042 

Kính gửi Phòng Đào Tạo!
Em là sinh viên lớp 16DT, khoa Điện Tử Viễn Thông.
Hiện này số lượng đăng ký học môn Thực tập công nhân và môn thí nghiệm điện tử ứng dụng của thầy Lê Hồng Nam đã đầy, nên bọn e chưa thể đăng ký học được nên mong nhà trường xem xét mở thêm số lượng để khóa sau bọn em có thể đăng ký học, để có thể nhận đồ án tốt nghiệp sớm nhất ạ.
Kính mong PĐT có thể xem xét và mở thêm số lượng đăng ký giúp bọn e ạ.
E xin chân thành cảm ơn!Được rồi em.