107180168
2021-07-14T10:00:40Z
Kính gửi: Thầy/ cô Phòng đào tạo trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng.

Em tên là: Trà Trịnh Hạc, MSSV: 107180168
Khoá 18
Khoa Hoá
Nghành: Công Nghệ Thực Phẩm CLC
Lớp 18H2CLC2

Lý do viết bài: Vì trong quá trình học tập, em và một số bạn trong lớp chưa hoàn thành môn Hoá Hữu Cơ, nhưng theo chương trình đào tạo khoá 18 môn Hoá hữu cơ có số tín chỉ là 3, và các khoá từ 19 trở về sau thì môn Hoá hữu cơ có số tín chỉ là 4.
Vì vậy, em viết bài này, kính mong thầy, cô giáo phòng đào tạo có thể xem xét cho em và các bạn có thể được đăng ký học học phần thay thế cho môn Hoá hữu cơ, để kì tới em và các bạn có thể nhận đồ án tốt nghiệp và theo kịp chương trình học ạ.

Em xin cảm ơn ạ.
Phòng Đào tạo
2021-08-25T01:25:34Z
Chào em!
Về học phần thay thế em liên hệ giáo vụ khoa để được tư vấn và chuyển phòng Đào tạo xem xét em nhé.