105190014
2021-07-26T03:37:42Z
Theo như thông báo từ trường thì các lớp học phần của học kì 2 sẽ được công bố hình thức cụ thể trước ngày 26/7 nhưng đến hôm nay hầu như là chúng em chưa nhận được. Mong quý Thầy cô cân nhắc để chúng em có thể ôn tập tốt hơn. Em cám ơn.
2021-07-26T05:21:48Z
Việc xêp lịch thi online rất phức tạp, đã gần xong , khoảng 16 h hôm nay sẽ có
2021-07-26T05:22:16Z
Việc xêp lịch thi online rất phức tạp, đã gần xong , khoảng 16 h hôm nay sẽ có