105200249
2021-08-02T08:03:19Z
Dạ chào thầy cô
Em tên là Ngô Hồ Thoại_20DCLC3
Học kỳ hè 2020-2021 em đã đóng học phí vào tài khoản ngân hàng mà đến hôm nay vẫn chưa thấy nhà trường rút, mong thầy cô xem xét có vấn đề gì giúp e với ạ.
105200249
2021-08-03T14:03:10Z
Originally Posted by: 105200249 

Dạ chào thầy cô
Em tên là Ngô Hồ Thoại_20DCLC3
Học kỳ hè 2020-2021 em đã đóng học phí vào tài khoản ngân hàng mà đến hôm nay vẫn chưa thấy nhà trường rút, mong thầy cô xem xét có vấn đề gì giúp e với ạ.