109170017
2021-08-03T01:19:09Z
Em chào Thầy/Cô ạ!
Em tên là Hoàng Đình Khải lớp 17VLXD mã sinh viên:109170017
Thưa Thầy/Cô kì này em có thi bổ sung 1 số môn em đã nộp đơn và được xác nhận thi bổ sung nhưng em chưa được thêm vào nhóm thi bổ sung vậy thì cho em hỏi là phải làm cách nào để được thêm vào group thi của nhóm ạ. Em cảm ơn và mong thầy cô giải đáp !

2021-08-04T02:40:25Z
Phòng KT&ĐBCLGD đã gửi danh sách thi bổ sung về cho các Khoa, chờ ít bửa nũa các Giáo viên sẽ đưa vào ds thi. (18/8/2021 mới thi)
109170017
2021-08-04T03:08:03Z
Originally Posted by: Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục 

Phòng KT&ĐBCLGD đã gửi danh sách thi bổ sung về cho các Khoa, chờ ít bửa nũa các Giáo viên sẽ đưa vào ds thi. (18/8/2021 mới thi)


Thưa Thầy/Cô em thi 3 môn ạ và 16 là em thi môn thi bổ sung thứ nhất rồi ạ