101180219
2021-08-05T10:31:55Z
Chào Thầy/Cô.
Em tên là Nguyễn Quốc Bảo, sinh viên lớp 18CDT2, mã sinh viên 101180219.
Em xin hỏi vì sao điểm môn Truyền Động cơ khí của em chưa được cập nhật vào các học phần đã học. Dù điểm đã đạt được 3.5 trong thang điểm 4. Em xin thắc mắc vì kết quả cập nhật ảnh hưởng đến học phần học trước của môn Hệ thống Cơ điện tử 1 của em trong năm 4. Mong thầy cô giải quyết giúp em với ạ.

Thông tin cụ thể của học phần em là
Mã Học Phần :1080630.2010.18.18
Tên Học Phần : Truyền động cơ khí. Giảng viên : Vũ Thị Hạnh.

Em cảm ơn Thầy/Cô đã xem.
Trân trọng.