109140270
2021-08-06T01:12:56Z
Chào quý thầy cô,
Em tên là: Bùi Anh Tuấn
MSSV: 109140270
Em xin ngưng học tập từ học kì ll năm 2020-2021 và bây giờ muốn trở lại học từ kì l năm 2021-2022 nhưng trên tài khoản sinh viên mục chọn kì trở lại học tập không có kì l năm 2021-2022 thì em phải đăng kí như thế nào ạ.
Phòng Đào tạo
2021-08-10T02:45:50Z
em vào mục trở lại học tập, đã hiện nút đăng ký trở lại học tập