105200465
2021-08-16T02:33:01Z
Em tên là: Nguyễn Thế Quân
Mssv: 105200465
email: quan17quan@gmail.com
hiện tại trên máy tính em vẫn vào được microsoft teams nhưng không mở được các file trong group
em thử tải ms team về điện thoại và đăng nhập thì hệ thống báo sai mật khẩu. Em chưa đổi mật khẩu do nhà trường cấp.
mong nhà trường xem xét lỗi sớm để em thi cuối kì.
xin cảm ơn.
2021-08-16T03:09:20Z
Em gửi thông tin cá nhân của em vào emai này sẽ dc lấy lại mật khẩu

To Cong Nghe Thong Tin - DHBK <tocntt@dut.udn.vn>
105200465
2021-08-16T04:36:03Z
em gửi rồi nhưng chưa thấy phản hồi ạ