106200050
2021-07-21T14:53:55Z
Hiện tại em và các bạn trong lớp đều không mở được file trên LMS, một số điều chỉnh về đề cương ôn tập để kiểm tra chúng em không thể cập nhật được ạ. Kính mong nhà trường cập nhật.