Đào Minh Tâm - 17DTCLC
2021-07-28T04:40:48Z
Thưa thầy, thưa cô! Mấy hôm nay ôn thi cuối học kỳ 2 nên em có vào lại trang LMS của trường để lấy lại tài liệu (giáo trình, slide) nhưng không thấy. Không biết có phải lâu rồi nên nhà trường reset tất cả các môn làm mất tài liệu không mà em không thể vô tìm tài liệu được!