109200148
2021-05-27T15:19:40Z
Em tên là Nguyễn Hưng Thịnh học lớp 20X3
Cho e hỏi sau khi kết thúc học phần hk2, tuần sau học hki hè, vậy các tài liệu bài giảng video trên MSteam và LMS có bị xoá đi không ạ. Vì chưa thi hki nên chúng em cần tài liệu để ôn ạ, bộ nhớ không đủ để lưu lại hết ạ. Mong thầy cô giải đáp giúp e. Em xin cảm ơn