118160077
2021-09-05T23:04:38Z
Sinh viên: Hoàng Việt Hùng
Lớp 16KX2
Msv: 118160077
Khoa quản lý dự án
Em muốn đăng kí bổ sung môn học gdtc 2 nam ở kì 1 năm học 2021-2022. Bây giờ em đăng kí hay nộp đơn ở đâu ạ ?
Em cảm ơn !
Phòng Đào tạo
2021-09-09T03:21:32Z
Chào em!
Em xem lịch hủy học phần có cho đăng ký bổ sung em nhé.