106190117
2021-10-15T10:50:09Z
Em tên là Tạ Đức Mạnh , lớp 19 DTCLC3, khoa ĐT_VT MSSV 106190117
Em thắc mắc là điểm học phần học lại có được tính vô điểm TBC xét học bổng không ạ
Mong được thầy cô giải đáp sớm ạ