102180210
2021-10-18T14:32:36Z
Kính gửi Phòng Đào tạo.
Em tên là Trần Hưng Quốc Khải. Sinh viên lớp 18TCLCDT3, mã số SV: 102180210.
Học kì 2 năm 2020-2021 em có đăng kí thi bổ sung môn Những nguyên lí CB của CN Mac-Lenin 2 tuy nhiên hiện tại điểm thi cuối kì vẫn chưa cập nhật. Mong phòng Đào tạo giải quyết giúp em.
Em xin chân thành cảm ơn
Phòng Đào tạo
2021-10-21T07:47:54Z
Trường sẽ kiểm tra điểm thi bổ sung của em