118210203
2021-10-31T15:51:21Z
Dạ em là sinh viên K21
Em ko có cmnd và đã có cccd thì e phải làm sao để xác nhận thông tin ở Hệ Thống thông tin sinh viên .
Em Xin Cảm Ơn ạ !!!